Boşanma davasında edinilmiş mallara ihtiyabi tedbirler
0

Boşanma davasında edinilmiş mallara ihtiyati tedbirler

Günümüzde tarafların evliliğini sonra erdirmeye karar vermelerinin ardından gerçekten onları strese sokan ve bu kararı almalarını sorgulayan konulardan bir tanesi de evlilik boyunca edinilmiş malların kaçırılma riskidir. Boşanmaya karar veren tarafın evlilik birliğinde edinilen malların boşanma davası sonuna kadar hatta edinilmiş mallar davasından kaynaklanan alacak davasında dahi kaybedilmemesi üçüncü kişilere kötü niyetle devredilmemesi ve ortadan […]
Erişimin engellenmesi kararı
2

Erişimin engellenmesi kararı

Günümüzde internetin hayatımızın her alanına çok fazla girmesiyle birlikte olabildiğince çok sayfaya ulaşımımız erişimimizin olması hepimiz için önem arzetmektedir. Fakat hepimiz için önem arzeden bir diğer husus da bazı internet sitelerine erişimin aslında yasaklanabilmesidir. Bazı internet sitelerine erişimin yasaklanabilmesi istememizin en büyük sebebi çeşitli konularda gerek çocuklarınızı gerek kadın mağduriyet yaşayabilecek insanları yönlendirebilmesi ve kötü […]
Evi terk eden eşin ortak konuta noter daveti
0

Evi terk eden eşin ortak konuta noter daveti

Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için taraflara çeşitli haklı nedenler tanınmıştır. Bu haklı nedenlerden bir tanesi de terk nedeniyle boşanma davası açma hakkıdır. Eğer eşiniz evi sebepsiz yere terk etmişse kendi sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmak kastıyla hareket edip ortak konuta gelmemişse veyahut evi terk etmek için herhangi bir haklı nedeni olmaksızın sizinle görüşmeyi red etmişse kendisine […]
Fazla çalışma ücretine hak kazanılması
0

Fazla çalışma ücretine hak kazanılması

Günümüzün hızlı çalışma temposunda hepimizin iş verenimizle kararlaştırdığımız çalışma saatlerinin dışına çıkarak daha fazla çalıştığımız durumlar söz konusu olabilmektedir. Kanun koruyucu bu fazla çalışma sürelerinin yıllık toplam 270 saati geçemeyeceğini 270 saatin çalışma sözleşmemizin içerisine değerlendirildiği halde 270 saati aşan her saat için fazla çalışma ücreti hak edebiliceğimizi ve bunun talebinde bulunabileceğimizi düzenlemiştir. Eğer sizler […]
Hasta ve hasta yakını hakları
0

Hasta ve hasta yakını hakları

Hasta olarak hastanenin kapısından girdiğiniz andan itibaren ya da bir hekimle görüşmeye başladığınız andan itibaren sizin ve yakınlarınızın çok fazla hakkı vardır. Bu haklar kanun tarafından kesinlikle ve sayılı olarak düzenlenmiş olup sizlerin talep hakkı her zaman mevcut olacaktır. Bu haklarınızı kendiniz arıyabileceğiniz gibi barolardan talep edebileceğiniz gönüllü ve ücretsiz avukatlar aracılığıyla başvurabilirsiniz. Bu haklarınızdan […]
İmar affı / yapı kayıt belgesi
0

İmar affı / yapı kayıt belgesi

Konut sahiplerini 2018 yılı içinde sevindiren imar affı ve yapı kayıt belgesi başvurusu için getirilen istisnalar 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle sona ermektedir. Başvurunuzu bu tarihe kadar gerçekleştirdiğiniz takdirde, 31.12.2017 tarihine kadar imar edilmiş gayrimenkullerle ilgili yapı kayıt belgesi başvurularınız kabul edilecektir. Yapı kayıt belgesi başvurularının gerçekleştirdikten sonra bu binaların aras değeri üzerinden konutlarda %3, […]
İş hukukunda zorunlu arabuluculuk
5

İş hukukunda zorunlu arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk iş mahkemelerinde artık dava şartı olarak aranmaktadır. Zorunlu arabuluculuğa başvumak zorunlu fakat anlaşmak zorunlu değildir. Sadece zorunlu arabuluculuğun getirilmesinin sebebi oldukça fazla masraf, zaman ve iş gücü kaybının önüne geçebilmek. Taraflarının anlaşabilme ihtimalinin olduğu takdirde yasal haklarını kendilerine hatırlatacak bir arabulucu ile bir protokol ile bu haklarını birbirlerine karşı sağlamaları dava hükmünden kurtulmaları […]
Kiralayanın hapis hakkı
0

Kiralayanın hapis hakkı

Günümüzde sulh hukuk mahkemelerinin kiracıları için olabildiğince imtiyazlı kararları söz konusu olsa ve kanun korucu sizleri korusa da kiralayanın da olabildiğince kendisini koruyacak hakları vardır. Kiralayan olarak eğer bir yıllık işlemiş faizinizin ve kira giderinize ya da 6 aylık işlemekte olan kira gelirlerinizi kiracıdan tahsil edememişseniz, kanun koruyucu sizler için bir hak sakkı getirmiştir. Eğer […]
Kirasını ödemeyen kiracıya karşı ev sahibinin hakları
0

Kirasını ödemeyen kiracıya karşı ev sahibinin hakları

Kira sözleşmelerinde gerek kiralayan tarafın gerekse de kiracının hakları Türk Borçlar kanununda açıkça düzenlenmiştir. Buna göre kiralayanın en önemli hakkı kirasını doğru zamanda doğru şekilde tahsil edebilmektedir. Eğer bir kiracı kirasını kiralayana doğru zamanda ve yeterli şekilde ödemiyorsa kiralayanın tahliye hakkı dpğacaktır. Fakat bu teknik konuların doğru şekilde yerine getirilmesi ve tahliyenin zamanında gerçekleşebilmesi için […]
Konkordato ilanı
0

Konkordato ilanı

Türk Ticaret Kanunu sermaye şirketlerine maddi olarak zor duruma düştükleri takdirde borçlarını öteleyebilmeleri ve kendilerini bu maddi sıkıntıdan kurtarabilmeleri için tanıdığı 2 kurum bulunmaktadır. İflas erteleme davaları ve konkordato ilanı iflas erteleme davalarının kanun hükmünde kararname ile birlikte yasaklanmasının ardından konkordato ilanına sermaye şirketleri daha fazla başvurmaya başlamışlardır. Konkordato ilanıyla birlikte sermaye şirketleri sayın mahkemeye […]