Vergi davalarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar
2

Vergi davalarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar?

Vergi davalarında ihtirazı kayıt ne şekilde karşımıza çıkar? Birincisi beyanname verme yükümlülüğündeyseniz ve vergi mükellefiyseniz vereceğiniz beyannameyi ihtirazı kayıt dilekçesi hazırlayarak vermeniz gerekir. Burada şunu demek istiyorsunuz: Ben beyannameyi düzenliyorum ancak beyannamenin içeriğine itiraz ediyorum, beyannamenin içeriğini kabul etmiyorum, ileride bu beyannameye karşı dava açma hakkımı saklı tutuyorum ve dava açacağım demek istiyorsunuz. Vergiyi ödemezseniz […]