Tefhim ve tebliğin önemi nedir
4

Tefhim ve tebliğin önemi nedir?

Bir mahkeme kararının tefhim veya tebliğ edilmediği hususu karara karşı kanun yoluna başvurma sırasında önem taşır. Şöyle ki eğer size karar tefhim edilmişse bu karara karşı başvurma süresi tefhimden itibaren başlar. Eğer karar size karşı tebliğ edilmişse bu karara karşı kanun yoluna başvurma süresi tebliğden itibaren başlar. Tefhim süresi nasıl işlemeye başlar? Ancak her karara […]