Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı
1

Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı

Sebepsiz zenginleşmede kanun dava açmak için belirli süreler ön görmüştür bu süreler 2 yıllık ve 10 yıllık zaman aşımı süreleridir. 2 yıllık süre geri isteme hakkını öğrendiğimiz tarihten itibaren başlar. 10 yıllık süre ise sebepsiz zenginleşmenin doğduğu tarihten itibaren başlar, bu süreler geçtikten sonra sebepsiz zenginleşme davası açmamız mümkün değildir.