Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır
2

Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır?

Sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay haklı bir neden olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen taraf, o sebepsiz elde ettiği zenginleşmeyi mal varlığını veya geri vermekle yükümlüdür sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay budur. Sebepsiz zenginleşme nedir? Sebepsiz zenginleşmenin var olabilmesi için zenginleşmenin haklı bir nedene dayanmaması , sona ermiş bir sebebe dayanması gerekmektedir. Sebepsiz zenginleşmeden söz […]
Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı
1

Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı

Sebepsiz zenginleşmede kanun dava açmak için belirli süreler ön görmüştür bu süreler 2 yıllık ve 10 yıllık zaman aşımı süreleridir. 2 yıllık süre geri isteme hakkını öğrendiğimiz tarihten itibaren başlar. 10 yıllık süre ise sebepsiz zenginleşmenin doğduğu tarihten itibaren başlar, bu süreler geçtikten sonra sebepsiz zenginleşme davası açmamız mümkün değildir.