Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır
2

Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır?

Sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay haklı bir neden olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen taraf, o sebepsiz elde ettiği zenginleşmeyi mal varlığını veya geri vermekle yükümlüdür sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay budur. Sebepsiz zenginleşme nedir? Sebepsiz zenginleşmenin var olabilmesi için zenginleşmenin haklı bir nedene dayanmaması , sona ermiş bir sebebe dayanması gerekmektedir. Sebepsiz zenginleşmeden söz […]