İhtirazi Kayıt nedir? Nerelerde karşımıza çıkar?
1

İhtirazi Kayıt nedir? Nerelerde karşımıza çıkar?

İhtirazı kayıt çekince belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması anlamındadır. Hukukumuzda ihtirazı kayıt  çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. İhtirazı kayıt nerelerde karşımıza çıkar? Örneğin; vergi davalarında vergi mükellefiyseniz sıklıkla karşınıza çıkacak bir müessesedir. Kira uyuşmazlıklarında karşımıza çıkabilir. İş davalarında işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklarda karşımıza çıkabilir.