Kira tespit davası hangi mahkemelerde ve ne kadar süre ile açılmalıdır
0
00:34

Kira tespit davası hangi mahkemelerde ve ne kadar süre ile açılmalıdır?

Kira tespit davası için gönüllü mahkemeler tutukluk mahkemesidir. Kiralamanın bulunduğu bölgedeki taşınmazın olduğu bölgedeki görevli mahkeme yetkili mahkemede dava açılır. Kira kontratında tespit davası açabilmek için, Kira kontratında tespit davası açmak için dava süresi kira müddetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmak bir hak düşürücü süredir.
Dava açmak için ihtarname göndermek gerekli mi
0
00:32

Dava açmak için ihtarname göndermek gerekli mi?

Kira tespit davası açmak için ihtarname gönderme bir şekil şartı olmamakla birlikte kiracının belki kira artış ve istenilen kira miktarına uyacağını göz önünde bulundurarak ihtarname göndermekte fayda bulunmaktadır. Bu ihtarname kira süresinin bitiminden 1 ay önce gönderilmesinde fayda vardır.
Kira artışı oranları nasıl belirlenir
0
00:27

Kira artışı oranları nasıl belirlenir?

Kira artış oranı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinde düzenlenmiştir. İlk kira yılının dolmasından sonra, Taraflar ilk kira akdini yaparken kira miktarını serbestçe belirler, serbestçe belirledikten sonra ilk kira yılının dolmasından sonra kira artış oranı üretici fiyat endeksi oranını geçemeyecektir.