Kira artışı oranları nasıl belirlenir
0
00:27

Kira artışı oranları nasıl belirlenir?

Kira artış oranı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinde düzenlenmiştir. İlk kira yılının dolmasından sonra, Taraflar ilk kira akdini yaparken kira miktarını serbestçe belirler, serbestçe belirledikten sonra ilk kira yılının dolmasından sonra kira artış oranı üretici fiyat endeksi oranını geçemeyecektir.