Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır
0
00:48

Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır?

Kat malikleri kurulu toplantısının iptal davası açabilmek için toplantıya katılan kat malikinin toplantı tutanağına olumsuz şerh vermesi gerekir. Olumsuz şerh vermediyseniz, Olumsuz şerh vermeyen kat maliki toplantıya kat malikleri kuruluna iptal davası açamayacaktır. Toplantıya katılmayan üye ise kat malikleri kurulu toplantısını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde açılır. Dava açma süresi Her hâlükârda bu dava […]