İşe iade davası nedir?
0
00:32

İşe iade davası nedir?

İşe iade davası 4857 sayılı iş kanununun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin iş akdi feshedilirse, Geçerli bir fesih nedeni bulunmadan işçinin iş akdi feshedilirse işçi iş akdinin kendisine feshinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açmak zorundadır. Bu 30 günlük dava açma süresi hak düşürücü bir süre olup hâkim tarafından göz önünde bulundurulur.