İş mahkemesi uyuşmazlıklarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar?
3

İş mahkemesi uyuşmazlıklarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar?

İş mahkemesi uyuşmazlıklarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar? Öncelikle dava açma aşamasından önce ihtirazı kayıt önem taşır. Özellikle bir yerde çalışıyorsanız, işçiyseniz ve işvereniniz tarafından birden işten çıkarılmışsanız önünüze bir ibraname uzatılır ve sizden o ibranameyi imzalamanız beklenir. O ibranamede belirli hakları aldığınız ve daha sonra dava açmayacağınız ibareleri yer almaktadır, bir şablon şeklinde […]
Vergi davalarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar
2

Vergi davalarında ihtirazi kayıt ne şekilde karşımıza çıkar?

Vergi davalarında ihtirazı kayıt ne şekilde karşımıza çıkar? Birincisi beyanname verme yükümlülüğündeyseniz ve vergi mükellefiyseniz vereceğiniz beyannameyi ihtirazı kayıt dilekçesi hazırlayarak vermeniz gerekir. Burada şunu demek istiyorsunuz: Ben beyannameyi düzenliyorum ancak beyannamenin içeriğine itiraz ediyorum, beyannamenin içeriğini kabul etmiyorum, ileride bu beyannameye karşı dava açma hakkımı saklı tutuyorum ve dava açacağım demek istiyorsunuz. Vergiyi ödemezseniz […]
İhtirazi Kayıt nedir? Nerelerde karşımıza çıkar?
1

İhtirazi Kayıt nedir? Nerelerde karşımıza çıkar?

İhtirazı kayıt çekince belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması anlamındadır. Hukukumuzda ihtirazı kayıt  çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. İhtirazı kayıt nerelerde karşımıza çıkar? Örneğin; vergi davalarında vergi mükellefiyseniz sıklıkla karşınıza çıkacak bir müessesedir. Kira uyuşmazlıklarında karşımıza çıkabilir. İş davalarında işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklarda karşımıza çıkabilir.