İcra takibi itiraz süresi
1

İcra takibi itiraz süresi

İcra takibinde itiraz süreleri icra takibinin çeşidine göre değişiklik gösterir. İlamsız bir icra takibiyle karşı karşıya kaldığımızda tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Şayet ilanlı bir icra takibi veya kambiyo senetlerine mahsus takib yoluyla bir icra takibi yapabilmişse bunda ise 5 günlük süre içerisinde icra tekit merceğine şikayet yoluyla itirazlarımızı sunabiliriz.