Boşanma davası sonucunda nafaka ne zamana kadar devam eder
1

Boşanma davası sonucunda nafaka ne zamana kadar devam eder?

Boşanma davası sonucunda mahkeme eşlerden birini lehine nafaka hükmetmiş olabilir. Bu nafaka başka bir mahkeme kararı alınmadığı sürece veyahut taraflardan birinin sosyal ve ekonomik durumunda bir değişiklik olmadığı, müddetçe, yani taraflardan birinin evlenmesi ekonomik durumunun değişmesi sosyal durumunun değişmesi gibi sebepler olmadığı müddetçe nafaka devam eder.