Sebepsiz Zenginleşme

(Visited 67 times, 1 visits today)
Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır
2

Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır?

Sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay haklı bir neden olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen taraf, o sebepsiz elde ettiği zenginleşmeyi mal varlığını veya geri vermekle yükümlüdür sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay budur. Sebepsiz zenginleşme nedir? Sebepsiz zenginleşmenin var olabilmesi için zenginleşmenin haklı bir nedene dayanmaması , sona ermiş bir sebebe dayanması gerekmektedir. Sebepsiz zenginleşmeden söz […]
Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı
1

Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı

Sebepsiz zenginleşmede kanun dava açmak için belirli süreler ön görmüştür bu süreler 2 yıllık ve 10 yıllık zaman aşımı süreleridir. 2 yıllık süre geri isteme hakkını öğrendiğimiz tarihten itibaren başlar. 10 yıllık süre ise sebepsiz zenginleşmenin doğduğu tarihten itibaren başlar, bu süreler geçtikten sonra sebepsiz zenginleşme davası açmamız mümkün değildir. (Visited 206 times, 1 visits […]