İşe İade Davası

(Visited 71 times, 1 visits today)
İş akdi sonlanan işçi hangi yolu izlemelidir?
1
00:30

İş akdi sonlanan işçi hangi yolu izlemelidir?

İşveren tarafından iş akdi feshedilen işçi ya 30 günlük süre içinde iade davası açacaktır ve bunun sonucunu bekleyecektir. İşçi iade davası açmaz ise, İşçi bu yöntemi tercih etmez ise 30 günlük sürenin geçmesinden sonra iade davası da açamayacağından diğer alacaklarının tahsili için ayrıca tahsilat davası açabilir. (Visited 151 times, 1 visits today)
İşveren dava sonucunda işçiyi işe almaz ise ne olur?
0
00:35

İşveren dava sonucunda işçiyi işe almaz ise ne olur?

İşveren kişi iade davası sonucunda işe iade kararı verilen personeli işe almaz ise 4 aylık kıdemini ödemekle yükümlü olduğu gibi işe iade almama nedeniyle ayrıca 4 artı 4 olmak üzere mahkeme kararında belirtildiği şekilde işçiye tazminat ödemekle yükümlülüğü doğar. (Visited 158 times, 1 visits today)
İşe iade davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?
1
01:04

İşe iade davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?

İşçinin işe iade edilebilmesi için dava açılabilmesi için en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. 6 aylık kıdemi bulunmayan işçi işe iade davası açamayacaktır. İşe iade davası açabilmek için, Bu 6 aylık kıdem hâkim tarafından resmen belirlenir ve hak ????? bir süredir. Bir işçinin işe iade davası açabilmesi için kanun tarafından belirlenen işveren tarafından çalıştırılan […]
İşe iade edilen personelin hakları nelerdir?
2
01:05

İşe iade edilen personelin hakları nelerdir?

İşe iade edilen personel iş davasını kazanması durumunda boşta kalmış olduğu 4 aylık ücrete hak kazanır. Eğer işveren işçiyi işe iade alıyorsa bu 4 aylık hakketmiş olduğu boşta kalma tazminatını işçiye ödemek zorundadır. İşveren işçiyi işe almıyor ise, Eğer 30 gün içinde işçiyi işe almıyor ise; Almadığı süre zarfında 4 ile 8 aylık maaşı tutarında […]
İşe iade edilen personel ne kadar sürede işe başlar?
0
01:05

İşe iade edilen personel ne kadar sürede işe başlar?

İş akdi feshedilen işçi dava açtığı takdirde mahkeme bunu 2 ay içinde karara bağlamak ve Yargıtay bir ay içinde bunu sonuçlandırmak zorundadır. Uygulamada bu pek sık rastlanan bir durum değildir. Yargı süreci uzun olduğu için bu süreç bir yılı ve daha aşkın bir süreyi bulabilmektedir. Personel işe iade için nereye başvurmalıdır? İşe iade edilen personel […]
İşe iade davası nedir?
0
00:32

İşe iade davası nedir?

İşe iade davası 4857 sayılı iş kanununun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin iş akdi feshedilirse, Geçerli bir fesih nedeni bulunmadan işçinin iş akdi feshedilirse işçi iş akdinin kendisine feshinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açmak zorundadır. Bu 30 günlük dava açma süresi hak düşürücü bir süre olup hâkim tarafından göz önünde bulundurulur. (Visited 84 […]