Konkordato ilanı

Avukat Kanalı

Türk Ticaret Kanunu sermaye şirketlerine maddi olarak zor duruma düştükleri takdirde borçlarını öteleyebilmeleri ve kendilerini bu maddi sıkıntıdan kurtarabilmeleri için tanıdığı 2 kurum bulunmaktadır. İflas erteleme davaları ve konkordato ilanı iflas erteleme davalarının kanun hükmünde kararname ile birlikte yasaklanmasının ardından konkordato ilanına sermaye şirketleri daha fazla başvurmaya başlamışlardır.

Konkordato ilanıyla birlikte sermaye şirketleri sayın mahkemeye başvurarak 3 aylık süre içerisinde konkordato ilan etmek için bir dilekçeyle talep ederler, konkordato ilanına sayın mahkeme karar verdiğinde ilk aşama konkordato komisörleri atayarak bu şirketlerin hakkında rapor aldırtır, daha sonra konkordato komserleri alacaklıları toplantıya çağırırlar. Alacaklılar çağırıldıkları toplantıda eğer şirketin konkordato ilan etmesine onay verirlerse süreç başlar ya alacaklarının tamamı ya da 3/2’si ya da çok daha azı üzerinde talep hakları bulunmaktadır. Konkordato ilanına karar verildikten sonra şirketler bu sürenin tamamında alacaklardan ariye olup kendilerini toparlayıp sadece öncelikli imtiyazlı alacaklarını öder.

Konkordato komiserleri eğer şirketin iyi niyetli olup çalışmaya devam ettikleri takdirde bu alacakların sona erdirilebileceklerine karar verirse bu sürede konkordato ile birlikte şirketler tüm borçlarından kurtulabilecek zamanla alacaklıların ikna olduğu ölçüce borçlarını ödeyerek iflas etmekten kurtulabileceklerdir. Rehnin paraya çevrilmesi ve diğer konularda tamamen şirketin kurtarılabilmesi adına hareket edilecek. Hiçbir şekilde eğer rehin alacakları varsa ya da icra takibi başlatılmış olsa dahi bu gayrimenkuller satışa çıkarılamayacak ve konkordato süresinin sonuna kadar beklenmek zorunda kalınacaktır.

(Visited 60 times, 1 visits today)

İlginizi çekebilir

YORUM BIRAKABİLİRSİNİZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 3 =