Av. Yılmaz GENİŞ

Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır
2

Sebepsiz zenginleşme davası hangi durumlarda açılır?

Sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay haklı bir neden olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen taraf, o sebepsiz elde ettiği zenginleşmeyi mal varlığını veya geri vermekle yükümlüdür sebepsiz zenginleşme dediğimiz olay budur. Sebepsiz zenginleşme nedir? Sebepsiz zenginleşmenin var olabilmesi için zenginleşmenin haklı bir nedene dayanmaması , sona ermiş bir sebebe dayanması gerekmektedir. Sebepsiz zenginleşmeden söz […]
Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı
1

Sebepsiz zenginleşmede zaman aşımı

Sebepsiz zenginleşmede kanun dava açmak için belirli süreler ön görmüştür bu süreler 2 yıllık ve 10 yıllık zaman aşımı süreleridir. 2 yıllık süre geri isteme hakkını öğrendiğimiz tarihten itibaren başlar. 10 yıllık süre ise sebepsiz zenginleşmenin doğduğu tarihten itibaren başlar, bu süreler geçtikten sonra sebepsiz zenginleşme davası açmamız mümkün değildir. (Visited 205 times, 1 visits […]
İşe iade davası tazminatı ne olmalıdır?
0

İşe iade davası tazminatı ne olmalıdır?

İşe iade davalarında mahkeme tarafından hakkın feshinin geçersizliğini hükmedildiği takdirde bir tazminata hükmedilmektedir. İşe iade davası kaç ay sürmektedir? Bu tazminatın kapsamı boşta geçen süreler ilişkin 4 aylık bir tazminat bu tazminat net ücret üzerinden hesaplanmakta ve diğer haklarıda kapsamaktadır ve iş verenin, işçiyi işe iade almamasını sonucunda da 4 ayla 8 aylık bürüt ücreti […]
İşe iade davasını kazandım. Ne Yapmalıyım?
0

İşe iade davasını kazandım. Ne Yapmalıyım?

Bir işe iade davası açtık ve mahkeme tarafından iş verenin aklın feshin geçersizliği hükmedildi ve belli bir tazminata hükmedildi öncelikle tabi bu mahkeme kararının kesinleşmesini beklemeliyiz. Bu da temyiz sürelerin geçmesiyle olur temyiz süreleri geçtiği takdirde bu süre içinde iş veren tarafından bu karar temyiz edilmesse kararımız kesinleşir. Temyiz süresi ne kadardır? Fakat iş verenin […]
İşveren tazminatı ödemedi ne yapmalıyım?
0

İşveren tazminatı ödemedi ne yapmalıyım?

İşe iade davalarında iş verene başvuru yaptıktan sonra iş veren bizi işe davet etmedi kararda belirtsen tazminatı da ödemedi, bunun sonucunda yapmamız gereken şey kararı belirtilen tazminat miktarlarını en son aldığımız brüt ve net ücretler üzerinden hesaplayıp bir icra takibi başlatmak bu takip ilamsız icra takibi olmalıdır. İtirazın iptali davası nasıl açılır? Çünkü verilen karar […]
işe iade davasını kazandım.işe alınmadım ne yapmalıyım
0

İşe iade davasını kazandım, işveren işe almadı. Ne yapmalıyım?

İşe iade davasını kazandık ve bu kararımız kesinleşti. Kesinleştikten sonra biz yasal süresi içinde iş verene başvuruda bulunduk. Bu başvurudan sonra iş veren bizi işe almadı işe almadığı takdirde yapmamız gereken kararda belirtilen tazminat miktarlarının brüt ve net ücretler üzerinden hesaplanıp icra takibi başlatılması gerekmektedir. İcra takibi nasıl olmalıdır? Bu icra takibi ilamsız icra takibi […]
İşe iade davasını kaybettim. Ne yapmalıyım?
0

İşe iade davasını kaybettim. Ne yapmalıyım?

İşe iade davasını kaybettiğimiz takdirde bir temyiz hakkımız bulunmaktadır. Temyiz hakkımızı kullanıp kararı istinaf mahkemesine götürebiliriz. Şayet karar temyiz etmeyeceksek, temyiz etmeyeceğimizden dolayı karar kesinleşecektir. Temyiz hakkımızı kullanmadığımızdan dolayı, karar kesinleşirse kararda belirtilen mahkeme masrafları vekalet ücretini karşı tarafa ödemek durumundayız. (Visited 1801 times, 1 visits today)
İşe iade davası süresi ne kadardır?
0

İşe iade davası süresi ne kadardır?

İşe iade davaları yapısı gereği kısa sürede snouçlandırılması gereken davalardandır. Dolayısıyla basit yargılama usulüne tabi davalardır. Yargılamanın kısa sürede basit bir şekilde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Fakat Türkiyedeki şartlar gereği yargının iş yükünden dolayı bu davalar çok kısa sürede sonuçlandırılamamaktadır daha doğrusu, normal sürede yerel mahkemedeki yargılama aşaması davanın durumuna göre 6 ay 1 yıl 1,5 yıl […]
İcra takibi itiraz süresi
1

İcra takibi itiraz süresi

İcra takibinde itiraz süreleri icra takibinin çeşidine göre değişiklik gösterir. İlamsız bir icra takibiyle karşı karşıya kaldığımızda tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Şayet ilanlı bir icra takibi veya kambiyo senetlerine mahsus takib yoluyla bir icra takibi yapabilmişse bunda ise 5 günlük süre içerisinde icra tekit merceğine şikayet yoluyla itirazlarımızı sunabiliriz. (Visited […]
İcra takibi itiraz sebepleri nelerdir?
0

İcra takibi itiraz sebepleri nelerdir?

İcra takibinde itiraz sebepleri genel olarak ikiye ayrılır. Borca itiraz ve imzaya itiraz şeklinde, borca itiraz borcun olmadığını, borcumuzun olmadığı ya da hiç doğmadığı yönünde bir itiraz ya da icra takibinde dayanak senedeki imzanın bize ait olmadığı konusunda yönündeyse itirazımız bu da imza itiraz şeklinde oraya çıkabilir. İcra dairesi yetkilisinin nasıl itiraz edilir? Bir de […]