Av. Gökhan ÇELENK

gokhan_celenk_profil_foto
İşe iade edilen personel ne kadar sürede işe başlar?
0
01:05

İşe iade edilen personel ne kadar sürede işe başlar?

İş akdi feshedilen işçi dava açtığı takdirde mahkeme bunu 2 ay içinde karara bağlamak ve Yargıtay bir ay içinde bunu sonuçlandırmak zorundadır. Uygulamada bu pek sık rastlanan bir durum değildir. Yargı süreci uzun olduğu için bu süreç bir yılı ve daha aşkın bir süreyi bulabilmektedir. Personel işe iade için nereye başvurmalıdır? İşe iade edilen personel […]
Kiracı kirasını ödemediği takdirde ev sahibi nasıl bir yol izlemelidir
0
00:52

Kiracı kirasını ödemediği takdirde ev sahibi nasıl bir yol izlemelidir?

Kiracı kirasını ödemediği zamanlarda alacağın tahsili için alacaklı tarafından mutlaka bir kira ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine “örnek onüç formu” denir. Ödeme emrine mutlaka haciz ve tahliye talepli ödeme emri gönderilir. Ödeme emri gönderilmediği takdirde, Eğer haciz ve tahliye talepli kira ödeme emri gönderilmediği takdirde tahliye davası açılamaz. Hâkim ödeme emrinde tahliye talebinin olup […]
Arabuluculuğun fiyatı nasıl belirlenir
0
00:29

Arabuluculuğun fiyatı nasıl belirlenir?

Arabuluculuğun ücretinin resmi tarifesi vardır. Her yıl adalet bakanlığı tarafından bu resmi tarife yaralanır. Aradaki anlaşmazlık para konusu ilgilendiriyorsa, Eğer nisbi aralarındaki anlaşmazlık para konusunu ilgilendiriyorsa bu ücret nisbi tarifeye göre belirlenir. Veya aralarındaki anlaşmazlık nisbi olmayıp da herhangi bir konu olursa bunun da tarifesine göre bir ücreti vardır. (Visited 113 times, 1 visits today)
İşe iade edilen personelin hakları nelerdir?
2
01:05

İşe iade edilen personelin hakları nelerdir?

İşe iade edilen personel iş davasını kazanması durumunda boşta kalmış olduğu 4 aylık ücrete hak kazanır. Eğer işveren işçiyi işe iade alıyorsa bu 4 aylık hakketmiş olduğu boşta kalma tazminatını işçiye ödemek zorundadır. İşveren işçiyi işe almıyor ise, Eğer 30 gün içinde işçiyi işe almıyor ise; Almadığı süre zarfında 4 ile 8 aylık maaşı tutarında […]
Kiracının tahliye davasına itiraz süresi ne kadardır
0
00:39

Kiracının tahliye davasına itiraz süresi ne kadardır?

Kiracı, kendisine ödeme emri gönderildiğinde kirayı ödemişse 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir. Eğer 7 gün içinde itiraz etmediyse kendisi ile ilgili alacak kesinleşmiş olur. Kiracı kirasını ödemezse ne olur? Kiracı kirasını ödememiş ise kendisine kirayı ödemesi için 30 günlük bir süre tanınır. Bu süre dolmadan kesinlikle hacize gidilemez. 30 gün içinde kiracı kirasını ödememiş […]
Arabuluculuk ile tarafların anlaşması sonrası ne olur
2
00:29

Arabuluculuk ile tarafların anlaşması sonrası ne olur?

Taraflar arasında anlaşma olması halinde arabuluculuk tutanağı taraflarca birlikte düzenlenir ve arabulucu tarafından imzalatılır. İcra edilebilirlik şerhi kim tarafından yapılır? Taraflar eğer isterlerse buna icra edilebilirlik şerhi alabilirler. Bu şerh mahkeme tarafından yapılır. Bu ilan hükmündedir ve taraflar buna kesinlikle uymak zorundadır. (Visited 140 times, 1 visits today)
İşveren dava sonucunda işçiyi işe almaz ise ne olur?
0
00:35

İşveren dava sonucunda işçiyi işe almaz ise ne olur?

İşveren kişi iade davası sonucunda işe iade kararı verilen personeli işe almaz ise 4 aylık kıdemini ödemekle yükümlü olduğu gibi işe iade almama nedeniyle ayrıca 4 artı 4 olmak üzere mahkeme kararında belirtildiği şekilde işçiye tazminat ödemekle yükümlülüğü doğar. (Visited 77 times, 1 visits today)
Toplantı gündemi nasıl hazırlanır
5
00:26

Toplantı gündemi nasıl hazırlanır?

Toplantı gündemi yönetici tarafından hazırlanır. Gündemde toplantı da konuşulacak konuların bir listesi hazırlanır. İlk toplantının olmadığı takdirde ne olur? Toplantının yeri, saati, zamanı ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı gündemi hangi günde, hangi saatte ve nerede yapılacağı belirtilmek zorundadır. (Visited 364 times, 1 visits today)
Dava açmak için ihtarname göndermek gerekli mi
0
00:32

Dava açmak için ihtarname göndermek gerekli mi?

Kira tespit davası açmak için ihtarname gönderme bir şekil şartı olmamakla birlikte kiracının belki kira artış ve istenilen kira miktarına uyacağını göz önünde bulundurarak ihtarname göndermekte fayda bulunmaktadır. Bu ihtarname kira süresinin bitiminden 1 ay önce gönderilmesinde fayda vardır. (Visited 137 times, 1 visits today)
Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır
0
00:48

Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır?

Kat malikleri kurulu toplantısının iptal davası açabilmek için toplantıya katılan kat malikinin toplantı tutanağına olumsuz şerh vermesi gerekir. Olumsuz şerh vermediyseniz, Olumsuz şerh vermeyen kat maliki toplantıya kat malikleri kuruluna iptal davası açamayacaktır. Toplantıya katılmayan üye ise kat malikleri kurulu toplantısını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde açılır. Dava açma süresi Her hâlükârda bu dava […]