Av. Gökhan ÇELENK

gokhan_celenk_profil_foto
Hangi durumlarda kiracıya tahliye davası açılabilir
0
00:44

Hangi durumlarda kiracıya tahliye davası açılabilir?

Kiracı kirasını ödemezse kiracıya karşı tahliye talepli ödeme emri gönderilir ve tahliye davası açılır. Bu tahliye talepli ödeme emrinde kiracıya 30 günlük süre verilir. Kiracı hangi süre içinde borcunu ödeyebilir? Bu 30 günlük sürenin yanında borca itiraz etmesi için 7 günlük süre tanınır. Kiracı 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ise 30 günün dolması beklenir. […]
Arabuluculuk nedir
9
00:27

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kapsamında getirilmiş olan mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Taraflar arası çözüme bağlanamamışsa, Taraflar aralarındaki ihtilafları çözebilmek için bir arabulucunun yardımından yararlanabilirler. Arabulucu arasında yapılan görüşmelerle taraflar arasındaki ihtilaf çözüme bağlanamamışsa taraflar için mahkeme yolu her zaman açıktır. Taraflar anlaşmış ise, Eğer taraflar bu konuda anlaşmışlarsa yapılan anlaşma bir mahkeme […]
Kefilin sorumluluğu nedir
0
00:25

Kefilin sorumluluğu nedir?

Kira kontratında kefilin sorumluluğu kira süresi boyuncadır. Kefil kiradan nasıl sorumlu olmaz? Eğer kontrat yeniden yenilendiği zaman kendiliğinden kefilin sorumluluğu ortadan kalkar, Yargıtay’ın uygulamadaki icraya göre kefilin sorumluluğu kira müddetindeki süre boyuncadır. Bundan sonraki sürelerde kefil kiradan dolayı sorumlu olmaz. (Visited 161 times, 1 visits today)
İş akdi sonlanan işçi hangi yolu izlemelidir?
1
00:30

İş akdi sonlanan işçi hangi yolu izlemelidir?

İşveren tarafından iş akdi feshedilen işçi ya 30 günlük süre içinde iade davası açacaktır ve bunun sonucunu bekleyecektir. İşçi iade davası açmaz ise, İşçi bu yöntemi tercih etmez ise 30 günlük sürenin geçmesinden sonra iade davası da açamayacağından diğer alacaklarının tahsili için ayrıca tahsilat davası açabilir. (Visited 118 times, 1 visits today)
Kira artışı oranları nasıl belirlenir
0
00:27

Kira artışı oranları nasıl belirlenir?

Kira artış oranı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinde düzenlenmiştir. İlk kira yılının dolmasından sonra, Taraflar ilk kira akdini yaparken kira miktarını serbestçe belirler, serbestçe belirledikten sonra ilk kira yılının dolmasından sonra kira artış oranı üretici fiyat endeksi oranını geçemeyecektir. (Visited 65 times, 1 visits today)
İşe iade davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?
1
01:04

İşe iade davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?

İşçinin işe iade edilebilmesi için dava açılabilmesi için en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. 6 aylık kıdemi bulunmayan işçi işe iade davası açamayacaktır. İşe iade davası açabilmek için, Bu 6 aylık kıdem hâkim tarafından resmen belirlenir ve hak ????? bir süredir. Bir işçinin işe iade davası açabilmesi için kanun tarafından belirlenen işveren tarafından çalıştırılan […]
Kira tespit davası hangi mahkemelerde ve ne kadar süre ile açılmalıdır
0
00:34

Kira tespit davası hangi mahkemelerde ve ne kadar süre ile açılmalıdır?

Kira tespit davası için gönüllü mahkemeler tutukluk mahkemesidir. Kiralamanın bulunduğu bölgedeki taşınmazın olduğu bölgedeki görevli mahkeme yetkili mahkemede dava açılır. Kira kontratında tespit davası açabilmek için, Kira kontratında tespit davası açmak için dava süresi kira müddetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmak bir hak düşürücü süredir. (Visited 96 times, 1 visits today)
İşe iade davası nedir?
0
00:32

İşe iade davası nedir?

İşe iade davası 4857 sayılı iş kanununun 20. maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin iş akdi feshedilirse, Geçerli bir fesih nedeni bulunmadan işçinin iş akdi feshedilirse işçi iş akdinin kendisine feshinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açmak zorundadır. Bu 30 günlük dava açma süresi hak düşürücü bir süre olup hâkim tarafından göz önünde bulundurulur. (Visited 53 […]