Av. Gökhan ÇELENK

gokhan_celenk_profil_foto
Kefilin sorumluluğu nedir
0
00:25

Kefilin sorumluluğu nedir?

Kira kontratında kefilin sorumluluğu kira süresi boyuncadır. Kefil kiradan nasıl sorumlu olmaz? Eğer kontrat yeniden yenilendiği zaman kendiliğinden kefilin sorumluluğu ortadan kalkar, Yargıtay’ın uygulamadaki icraya göre kefilin sorumluluğu kira müddetindeki süre boyuncadır. Bundan sonraki sürelerde kefil kiradan dolayı sorumlu olmaz. (Visited 265 times, 1 visits today)
Kiracı kirasını ödemediği takdirde ev sahibi nasıl bir yol izlemelidir
0
00:52

Kiracı kirasını ödemediği takdirde ev sahibi nasıl bir yol izlemelidir?

Kiracı kirasını ödemediği zamanlarda alacağın tahsili için alacaklı tarafından mutlaka bir kira ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine “örnek onüç formu” denir. Ödeme emrine mutlaka haciz ve tahliye talepli ödeme emri gönderilir. Ödeme emri gönderilmediği takdirde, Eğer haciz ve tahliye talepli kira ödeme emri gönderilmediği takdirde tahliye davası açılamaz. Hâkim ödeme emrinde tahliye talebinin olup […]
Hakim tahliye kararını nasıl verir Nasıl uygulanır
0
00:30

Hakim tahliye kararını nasıl verir? Nasıl uygulanır?

Hâkim tahliye kararını tahliye talepli dava açıldığında icra dosyasını celp eder. Kiracı nasıl tahliye edilir? İcra dosyasında borcun ödendiğine dair herhangi bir belge ya da bilgi bulamadığı takdirde kesinlikle kiracıyı tahliye etmek zorundadır, bu emredici bir kuraldır. Kiracı 31. gün dahil kirasını ödememiş ise tahliyeden kurtulamayacaktır. (Visited 1877 times, 1 visits today)
Kiracının tahliye davasına itiraz süresi ne kadardır
0
00:39

Kiracının tahliye davasına itiraz süresi ne kadardır?

Kiracı, kendisine ödeme emri gönderildiğinde kirayı ödemişse 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir. Eğer 7 gün içinde itiraz etmediyse kendisi ile ilgili alacak kesinleşmiş olur. Kiracı kirasını ödemezse ne olur? Kiracı kirasını ödememiş ise kendisine kirayı ödemesi için 30 günlük bir süre tanınır. Bu süre dolmadan kesinlikle hacize gidilemez. 30 gün içinde kiracı kirasını ödememiş […]
Hangi durumlarda kiracıya tahliye davası açılabilir
0
00:44

Hangi durumlarda kiracıya tahliye davası açılabilir?

Kiracı kirasını ödemezse kiracıya karşı tahliye talepli ödeme emri gönderilir ve tahliye davası açılır. Bu tahliye talepli ödeme emrinde kiracıya 30 günlük süre verilir. Kiracı hangi süre içinde borcunu ödeyebilir? Bu 30 günlük sürenin yanında borca itiraz etmesi için 7 günlük süre tanınır. Kiracı 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ise 30 günün dolması beklenir. […]
Toplantı gündemi nasıl hazırlanır
5
00:26

Toplantı gündemi nasıl hazırlanır?

Toplantı gündemi yönetici tarafından hazırlanır. Gündemde toplantı da konuşulacak konuların bir listesi hazırlanır. İlk toplantının olmadığı takdirde ne olur? Toplantının yeri, saati, zamanı ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı gündemi hangi günde, hangi saatte ve nerede yapılacağı belirtilmek zorundadır. (Visited 958 times, 1 visits today)
İşletme projesi nasıl hazırlanır?
4
00:53

İşletme projesi nasıl hazırlanır?

Ana gayrimenkulün bir işletme projesi bulunmaması halinde kat malikleri kurulu bir işletme projesi hazırlar. Veya yöneticiye bir işletme projesi hazırlaması için yetki verir. İşletme projesine itiraz etmek isterseniz, Yönetici genel gider ve gelirleri göz önünde bulundurarak bir işletme projesi hazırlar ve bu işletme projesini kat maliklerine tebliğ eder. İşletme projesine itiraz etmek isteyen kat malikleri […]
Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır
0
00:48

Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır?

Kat malikleri kurulu toplantısının iptal davası açabilmek için toplantıya katılan kat malikinin toplantı tutanağına olumsuz şerh vermesi gerekir. Olumsuz şerh vermediyseniz, Olumsuz şerh vermeyen kat maliki toplantıya kat malikleri kuruluna iptal davası açamayacaktır. Toplantıya katılmayan üye ise kat malikleri kurulu toplantısını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde açılır. Dava açma süresi Her hâlükârda bu dava […]