Kat Mülkiyeti Davası7 Tüm Videolar

Toplantı gündemi nasıl hazırlanır
5
00:26

Toplantı gündemi nasıl hazırlanır?

Toplantı gündemi yönetici tarafından hazırlanır. Gündemde toplantı da konuşulacak konuların bir listesi hazırlanır. İlk toplantının olmadığı takdirde ne olur? Toplantının yeri, saati, zamanı ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı gündemi hangi günde, hangi saatte ve nerede yapılacağı belirtilmek zorundadır.
İşletme projesi nasıl hazırlanır?
4
00:53

İşletme projesi nasıl hazırlanır?

Ana gayrimenkulün bir işletme projesi bulunmaması halinde kat malikleri kurulu bir işletme projesi hazırlar. Veya yöneticiye bir işletme projesi hazırlaması için yetki verir. İşletme projesine itiraz etmek isterseniz, Yönetici genel gider ve gelirleri göz önünde bulundurarak bir işletme projesi hazırlar ve bu işletme projesini kat maliklerine tebliğ eder. İşletme projesine itiraz etmek isteyen kat malikleri […]
Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır
0
00:48

Kat malikleri kurulu iptal davası nasıl açılır?

Kat malikleri kurulu toplantısının iptal davası açabilmek için toplantıya katılan kat malikinin toplantı tutanağına olumsuz şerh vermesi gerekir. Olumsuz şerh vermediyseniz, Olumsuz şerh vermeyen kat maliki toplantıya kat malikleri kuruluna iptal davası açamayacaktır. Toplantıya katılmayan üye ise kat malikleri kurulu toplantısını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde açılır. Dava açma süresi Her hâlükârda bu dava […]