İşe İade Davası12 Tüm Videolar

İşe iade davası tazminatı ne olmalıdır?
0

İşe iade davası tazminatı ne olmalıdır?

İşe iade davalarında mahkeme tarafından hakkın feshinin geçersizliğini hükmedildiği takdirde bir tazminata hükmedilmektedir. İşe iade davası kaç ay sürmektedir? Bu tazminatın kapsamı boşta geçen süreler ilişkin 4 aylık bir tazminat bu tazminat net ücret üzerinden hesaplanmakta ve diğer haklarıda kapsamaktadır ve iş verenin, işçiyi işe iade almamasını sonucunda da 4 ayla 8 aylık bürüt ücreti […]
İşe iade davasını kazandım. Ne Yapmalıyım?
0

İşe iade davasını kazandım. Ne Yapmalıyım?

Bir işe iade davası açtık ve mahkeme tarafından iş verenin aklın feshin geçersizliği hükmedildi ve belli bir tazminata hükmedildi öncelikle tabi bu mahkeme kararının kesinleşmesini beklemeliyiz. Bu da temyiz sürelerin geçmesiyle olur temyiz süreleri geçtiği takdirde bu süre içinde iş veren tarafından bu karar temyiz edilmesse kararımız kesinleşir. Temyiz süresi ne kadardır? Fakat iş verenin […]
İşveren tazminatı ödemedi ne yapmalıyım?
0

İşveren tazminatı ödemedi ne yapmalıyım?

İşe iade davalarında iş verene başvuru yaptıktan sonra iş veren bizi işe davet etmedi kararda belirtsen tazminatı da ödemedi, bunun sonucunda yapmamız gereken şey kararı belirtilen tazminat miktarlarını en son aldığımız brüt ve net ücretler üzerinden hesaplayıp bir icra takibi başlatmak bu takip ilamsız icra takibi olmalıdır. İtirazın iptali davası nasıl açılır? Çünkü verilen karar […]
işe iade davasını kazandım.işe alınmadım ne yapmalıyım
0

İşe iade davasını kazandım, işveren işe almadı. Ne yapmalıyım?

İşe iade davasını kazandık ve bu kararımız kesinleşti. Kesinleştikten sonra biz yasal süresi içinde iş verene başvuruda bulunduk. Bu başvurudan sonra iş veren bizi işe almadı işe almadığı takdirde yapmamız gereken kararda belirtilen tazminat miktarlarının brüt ve net ücretler üzerinden hesaplanıp icra takibi başlatılması gerekmektedir. İcra takibi nasıl olmalıdır? Bu icra takibi ilamsız icra takibi […]
İşe iade davasını kaybettim. Ne yapmalıyım?
0

İşe iade davasını kaybettim. Ne yapmalıyım?

İşe iade davasını kaybettiğimiz takdirde bir temyiz hakkımız bulunmaktadır. Temyiz hakkımızı kullanıp kararı istinaf mahkemesine götürebiliriz. Şayet karar temyiz etmeyeceksek, temyiz etmeyeceğimizden dolayı karar kesinleşecektir. Temyiz hakkımızı kullanmadığımızdan dolayı, karar kesinleşirse kararda belirtilen mahkeme masrafları vekalet ücretini karşı tarafa ödemek durumundayız.
İşe iade davası süresi ne kadardır?
0

İşe iade davası süresi ne kadardır?

İşe iade davaları yapısı gereği kısa sürede snouçlandırılması gereken davalardandır. Dolayısıyla basit yargılama usulüne tabi davalardır. Yargılamanın kısa sürede basit bir şekilde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Fakat Türkiyedeki şartlar gereği yargının iş yükünden dolayı bu davalar çok kısa sürede sonuçlandırılamamaktadır daha doğrusu, normal sürede yerel mahkemedeki yargılama aşaması davanın durumuna göre 6 ay 1 yıl 1,5 yıl […]
İş akdi sonlanan işçi hangi yolu izlemelidir?
1
00:30

İş akdi sonlanan işçi hangi yolu izlemelidir?

İşveren tarafından iş akdi feshedilen işçi ya 30 günlük süre içinde iade davası açacaktır ve bunun sonucunu bekleyecektir. İşçi iade davası açmaz ise, İşçi bu yöntemi tercih etmez ise 30 günlük sürenin geçmesinden sonra iade davası da açamayacağından diğer alacaklarının tahsili için ayrıca tahsilat davası açabilir.
İşe iade davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?
1
01:04

İşe iade davası açmak için gerekli şartlar nelerdir?

İşçinin işe iade edilebilmesi için dava açılabilmesi için en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. 6 aylık kıdemi bulunmayan işçi işe iade davası açamayacaktır. İşe iade davası açabilmek için, Bu 6 aylık kıdem hâkim tarafından resmen belirlenir ve hak ????? bir süredir. Bir işçinin işe iade davası açabilmesi için kanun tarafından belirlenen işveren tarafından çalıştırılan […]
İşe iade edilen personelin hakları nelerdir?
2
01:05

İşe iade edilen personelin hakları nelerdir?

İşe iade edilen personel iş davasını kazanması durumunda boşta kalmış olduğu 4 aylık ücrete hak kazanır. Eğer işveren işçiyi işe iade alıyorsa bu 4 aylık hakketmiş olduğu boşta kalma tazminatını işçiye ödemek zorundadır. İşveren işçiyi işe almıyor ise, Eğer 30 gün içinde işçiyi işe almıyor ise; Almadığı süre zarfında 4 ile 8 aylık maaşı tutarında […]