Arabuluculuk7 Tüm Videolar

İş hukukunda zorunlu arabuluculuk
5

İş hukukunda zorunlu arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk iş mahkemelerinde artık dava şartı olarak aranmaktadır. Zorunlu arabuluculuğa başvumak zorunlu fakat anlaşmak zorunlu değildir. Sadece zorunlu arabuluculuğun getirilmesinin sebebi oldukça fazla masraf, zaman ve iş gücü kaybının önüne geçebilmek. Taraflarının anlaşabilme ihtimalinin olduğu takdirde yasal haklarını kendilerine hatırlatacak bir arabulucu ile bir protokol ile bu haklarını birbirlerine karşı sağlamaları dava hükmünden kurtulmaları […]
Arabuluculuk ile tarafların anlaşması sonrası ne olur
2
00:29

Arabuluculuk ile tarafların anlaşması sonrası ne olur?

Taraflar arasında anlaşma olması halinde arabuluculuk tutanağı taraflarca birlikte düzenlenir ve arabulucu tarafından imzalatılır. İcra edilebilirlik şerhi kim tarafından yapılır? Taraflar eğer isterlerse buna icra edilebilirlik şerhi alabilirler. Bu şerh mahkeme tarafından yapılır. Bu ilan hükmündedir ve taraflar buna kesinlikle uymak zorundadır.
Nasıl arabulucu olunur
0
00:23

Nasıl arabulucu olunur?

Arabulucu hukuk eğitimi almış kişiler tarafından bu konuyla ilgili arabuluculuk eğitimi alıp tarafsız ve bağımsız bir kişidir. Hukukçu olmayan kişilerin arabulucu olması mümkün değildir.
Hakim hangi kriterlere göre karar verir
0
00:27

Hakim hangi kriterlere göre karar verir?

Kira tespit davasında hâkim bilir kişi marifetiyle işyerinin bulunduğu bölgede keşif yapar. Kiralanan alanın durumunu, emsal kira ücretlerini, ana cepheye mesafesini, yakınlığını konumuna göre bilir kişi raporu doğrultusunda bir karar verecektir.
Arabuluculuğun fiyatı nasıl belirlenir
0
00:29

Arabuluculuğun fiyatı nasıl belirlenir?

Arabuluculuğun ücretinin resmi tarifesi vardır. Her yıl adalet bakanlığı tarafından bu resmi tarife yaralanır. Aradaki anlaşmazlık para konusu ilgilendiriyorsa, Eğer nisbi aralarındaki anlaşmazlık para konusunu ilgilendiriyorsa bu ücret nisbi tarifeye göre belirlenir. Veya aralarındaki anlaşmazlık nisbi olmayıp da herhangi bir konu olursa bunun da tarifesine göre bir ücreti vardır.
Arabuluculuğun faydaları nelerdir
0
00:39

Arabuluculuğun faydaları nelerdir?

Arabuluculuk mahkeme dışı etkin ve ekonomik bir hukuk yoludur. Taraflar arabulucuyu serbestçe belirleyebilirler. Aralarındaki ihtilafı çözdükten sonra bile daha sonra görüşme imkanları doğar. Anlaşamazlarsa mahkeme yolu yine her zaman açıktır.
Arabuluculuk nedir
9
00:27

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kapsamında getirilmiş olan mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Taraflar arası çözüme bağlanamamışsa, Taraflar aralarındaki ihtilafları çözebilmek için bir arabulucunun yardımından yararlanabilirler. Arabulucu arasında yapılan görüşmelerle taraflar arasındaki ihtilaf çözüme bağlanamamışsa taraflar için mahkeme yolu her zaman açıktır. Taraflar anlaşmış ise, Eğer taraflar bu konuda anlaşmışlarsa yapılan anlaşma bir mahkeme […]